Tuesday, 17/10/2017 UTC+2
Osrodek leczenia alkoholizmu, Chrapanie, Potencja, Follixin
United States
0C

Podzial lekow anksjolitycznych

Podzial lekow anksjolitycznych

Post by relatedRelated post

zdrowie (16)Leki anksjolityczne można podzielić zależnie od budowy chemicznej na następujące grupy: a) pochodne alkoholi alifatycznych i amidy, b) benzodiazepiny, c) pochodne benzohydrolu i d) inne, tzn. grupa leków o różnej budowie. Dwie pierwszej grupy, a szczególnie benzodiazepiny odgrywają największą rolę w lecznictwie, łączy je także wspólna cecha, jaką jest działanie zwiotczające mięśnie szkieletowe, wykazują ponadto silne działanie przeciwdrgawkowe. Z tego względu anksjolityki dzielono także na dwie podgrupy:, myorelaxantia (a więc pochodne alkoholi i ben-zodiazepiny) i ataractica (głównym jej przedstawicielem jest hydroksy-zyna). Klasyfikacja ta może być nieco myląca, ponieważ nazwą ataractica określa się właściwie całą grupę leków przedwiekowych. Do anksjolityków niektórzy autorzy włączają takie, które w zasadzie zaliczane są do leków uspokajająco-nasennych, spośród barbituranów działanie prze-ciwlękowe wykazuje szczególnie sekobutabarbital, a spośród niebarbi-turanów ? glutetymid.

Ciekawe wpisy o zdrowiu oraz medycynie:

About