Tuesday, 17/10/2017 UTC+2
Osrodek leczenia alkoholizmu, Chrapanie, Potencja, Follixin
United States
0C

Pochodne benzochinolizyny i pochodne benzamidowe

Pochodne benzochinolizyny i pochodne benzamidowe

Post by relatedRelated post

rp_meydycna24.jpgJest to grupa leków podobnych w działaniu do rezerpiny, czyli wpływających hamująco na czynność neuronów monoaminergicznyćh w wyniku uwalniania amin katecholowych i serotoniny z miejsc magazynowania wewnątrzneuronalnego. Wywirrają słabsze działanie obwodowe sympatolityczne od rezerpiny, a działanie ośrodkowe jest krótkotrwałe. Wywołują wyraźne zaburzenia pozapiramidowe. Spośród przedstawicieli z tej grupy należy wymienić tetrabenazynę (Tetrabenazine, Nitoman) oraz benzkwinamid (Benząuinamide, Guantril). Pochodne benzamidowe są słabymi lekami neuroleptycznymi, niektóre związki (np. metoklopramid) pozbawione są niemal zupełnie takiego działania. Działają one blokujące na receptory DA, należące jednak do innego typu, niż te, które blokują np. pochodne fenotiazyny. Pochodne benzamidowe wykazują największe powinowactwo do tzw. receptorów D2, czyli receptorów nie powiązanych z cyklazą adenylową i cAMP. Siła działania neuroleptycznego (przeciwpsychotycznego) pochodnych benzamidowych nie jest skorelowana z ich powinowactwem do receptorów D2. Leki te nie wywołują katalepsji u zwierząt, powodują tylko nieznaczne zaburzenia pozapiramidowe. Do grupy tej należą ? sułpiryd, sutoprid, tiaprid oraz metoklopramid. Zastosowanie (niewielkie) znalazł sułpiryd, pochodna sulfoamoilobenzamidu.

Ciekawe wpisy o zdrowiu oraz medycynie:

About