Tuesday, 17/10/2017 UTC+2
Osrodek leczenia alkoholizmu, Chrapanie, Potencja, Follixin
United States
0C

Oddychanie

Oddychanie

Post by relatedRelated post

rp_zdrowie34.jpgOddychanie jest porażone przez każde stężenie halotanu. Nawet najmniejsze stężenie znieczulające zmniejsza wentylację. Pogłębienie znieczulenia ogólnego powoduje utratę odpowiedzi na nadmiar dwutlenku węgla we krwi i wentylacja staje się niewystarczająca niezależnie od ciśnienia porcjalnego dwutlenku węgla. Umożliwia to zastosowanie wyższego ciśnienia halotanu, zakładając możliwość samorzutnej wentylacji i biorąc pod uwagę, że czysty tlen stanowi vehiculam dla halotanu. Jeżeli zalecany jest oddech kontrolowany, to stężenie wdychanego halotanu musi być utrzymane w bezpiecznych granicach. Zastosowanie kontrolowanego oddychania oznacza brak wszelkich informacji ze strony chorego, stwarzając szczególne niebezpieczeństwo przedawkowania. Halotan znacznie osłabia odruchy krtaniowe i gardłowe, zwalnia napięcie żwaczy, zmniejsza ślinienie. Wymienione objawy ułatwiają intubacje dotchawiczą. Halotan hamuje skurcz krtani, skurcz oskrzeli i kaszel, chociaż u człowieka nie wywołuje bezpośredniego rozkurczu mięśni gładkich.

Ciekawe wpisy o zdrowiu oraz medycynie:

About