Tuesday, 17/10/2017 UTC+2
Osrodek leczenia alkoholizmu, Chrapanie, Potencja, Follixin
United States
0C
 • Zdrowie, sen
  Zdrowie, sen

  Zdrowy tryb życia jest nam potrzebny do tego, by uniknąć wielu niebezpiecznych dla zdrowia chorób. Prowadzenie zdrowego trybu życia może doprowadzić na przykład do tego, że znacznie zmniejszy się możliwość zachorowania na wiele chorób, które…

  Read more
 • Kwas acetylosalicylowy ? aspiryna
  Kwas acetylosalicylowy ? aspiryna

  Najbardziej powszechną substancją stosowaną w leczeniu przeziębień bądź też nawet bólu głowy jest kwas acetylosalicylowy w postaci aspiryny bądź polopiryny. Pamiętajmy jednak, że aspiryna nie na wszystko nam pomoże. Rozrzedza krew, więc lepiej nie stosować…

  Read more
 • Informacje o lekach
  Informacje o lekach

  Leki to chemiczne substancje, wytwarzane w wielkich koncernach farmaceutycznych i na wielką skalę. Ich cena, jak i przeznaczenie jest bardzo różne, na każdy rodzaj jest zbyt. Receptury leków muszą być starannie i dokładnie opracowywane, dzięki…

  Read more
 • Jak żyć, by żyć zdrowo?
  Jak żyć, by żyć zdrowo?

  Jak należy żyć, by żyć zdrowo? Wbrew pozorom nie trzeba jeść samej sałaty i codziennie ciężko ćwiczyć. Wiele mówi się w telewizji i w innych mediach, na przykład w bardzo popularnym Internecie, o czymś, co…

  Read more
 • Podzial lekow anksjolitycznych
  Podzial lekow anksjolitycznych

  Leki anksjolityczne można podzielić zależnie od budowy chemicznej na następujące grupy: a) pochodne alkoholi alifatycznych i amidy, b) benzodiazepiny, c) pochodne benzohydrolu i d) inne, tzn. grupa leków o różnej budowie. Dwie pierwszej grupy, a…

  Read more
 • Podawanie sulfonamidow
  Podawanie sulfonamidow

  Sulfonamidy podaje się najczęściej doustnie, znacznie rzadziej i tylko niektóre z nich można podawać domięśniowo i dożylnie. W postaci maści, zasypek i roztworów są obecnie bardzo rzadko stosowane, a ich skuteczność jest nieznaczna, przy czym…

  Read more
 • Pochodne fenotiazyny
  Pochodne fenotiazyny

  Leki z tej grupy są powszechnie stosowane w lecznictwie psychiatrycznym. Działają one wielokierunkowo i ich zastosowanie niejednokrotnie wykracza poza leczenie psychoz. Podstawowym lekiem jest chloropromazyna (Chlorpromazine, Fenactil, Largactil). Na przykładzie działania tego leku można scharakteryzować…

  Read more
 • Pochodne benzochinolizyny i pochodne benzamidowe
  Pochodne benzochinolizyny i pochodne benzamidowe

  Jest to grupa leków podobnych w działaniu do rezerpiny, czyli wpływających hamująco na czynność neuronów monoaminergicznyćh w wyniku uwalniania amin katecholowych i serotoniny z miejsc magazynowania wewnątrzneuronalnego. Wywirrają słabsze działanie obwodowe sympatolityczne od rezerpiny, a…

  Read more
 • Perayna
  Perayna

  Perazyna (Perazine, Pernazinum, Taxilan) działa słabiej w porównaniu z innymi pochodnymi piperazyny, wywołuje również słabsze działania niepożądane, wśród których najważniejsze są działania cholinolitycz-ne (suchość w ustach, zaparcia, zaburzenia akomodacji). W początkowych fazach leczenia niekiedy obserwowano…

  Read more
 • Osmotyczne leki przeczyszczajace
  Osmotyczne leki przeczyszczajace

  Do grupy tej należą sole zbudowane z jonów jednowartościowych NaCl, KI, KNO3, NaBr. łatwo wchłaniające się przez błonę śluzową przewodu pokarmowego. Natomiast sole, w skład których wchodzi jakikolwiek jon dwuwartościowy, anion lub kation, wchłaniają się…

  Read more
 • Okreslenie ilosci spozytego alkoholu
  Okreslenie ilosci spozytego alkoholu

  Na podstawie analizy krwi można obliczyć zawartość etanolu w całym organizmie, wprowadzając teoretyczne pojęcie masy zredukowanej. Jest to konieczne dla teoretycznego zrównania stężenia alkoholu we krwi oraz w innych tkankach i narządach (stężenie we krwi…

  Read more
 • Oddychanie
  Oddychanie

  Oddychanie jest porażone przez każde stężenie halotanu. Nawet najmniejsze stężenie znieczulające zmniejsza wentylację. Pogłębienie znieczulenia ogólnego powoduje utratę odpowiedzi na nadmiar dwutlenku węgla we krwi i wentylacja staje się niewystarczająca niezależnie od ciśnienia porcjalnego dwutlenku…

  Read more
 • Ocena laboratoryjna
  Ocena laboratoryjna

  Kryteria te sprowadzają się przede wszystkim do wykonania posiewu i antybiogramu. Posiew można wykonać z krwi, moczu, śliny, wydzieliny przyrannej, wynik posiewu określa, jakie bakterie znajdują się w organizmie. Antybiogram określa wrażliwość danych bakterii na…

  Read more
 • Obnizanie progu dawkowego
  Obnizanie progu dawkowego

  Wiele spośród neuroleptyków obniża próg drgawkowy, zwiększając możliwość wystąpienia napadów drgawkowych u chorych na padaczkę, Neuroleptyk! wpływają tłumiąco na pobudzenie emocjonalne i agresywność oraz w mniejszym lub większym stopniu hamują lęk i niepokój. Związane jest…

  Read more